தூத்துக்குடி மாநகராட்சி

குடி நீர் விநியோகிக்கப்படும் கால அட்டவனை


கடைசி பதிவு 28-11-2020அன்று செய்யப்பட்டது.
No Records to Display No Records to Display

உத்தேச பட்டியல்

உத்தேச பட்டியல் - தண்ணீர் வரும் நேரம் அனணயிலுருந்து தண்ணீர் வருவதில் மாற்றம் இருப்பின் மாறுதலுக்குட்ப்பட்டது,
கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும் உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி. -- Explanation :He is the light of kings who has there four things, beneficence, benevolence, rectitude, and care for his people.

Besucherzähler kostenlos