தூத்துக்குடி மாநகராட்சி

குடி நீர் விநியோகிக்கப்படும் கால அட்டவனை


கடைசி பதிவு 28-02-2020அன்று செய்யப்பட்டது.
குடிநீர் வரும் இடங்கள் மேல் நிலை நீர்தேக்க தொட்டி தேதி நேரம்
எஸ் எம் டி ஹவுசிங் போர்டு ஆர்எஸ்பிஆர் நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 8:00 மணி
பி & டி காலனி 4 முதல் 7 வரை (மேற்கு 1) பாரதி நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 11:00 மணி
பி & டி காலனி 3 முதல் 8 வரை (கிழக்கு) பாரதி நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 8:30a மணி
டிம்பி காலனி (தெற்கு) மில்லர்புரம் 28-02-2020 முற்பகல் 6:30 மணி
அண்ணா நகர் (நடு மத்தி) மில்லர்புரம் 28-02-2020 முற்பகல் 4:00 மணி
மாதா கோவில் பேபி ஹோம் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
ஹார்வி புரம் சுப்பையா பூங்கா 28-02-2020 பிற்பகல் 5:30 மணி
முத்து கிருஷ்ணா புரம் சுப்பையா பூங்கா 28-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
மாணிக்க புரம் சுப்பையா பூங்கா 28-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
பூபால்ராயர் புரம் மெயின் சுப்பையா பூங்கா 28-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
பூபால்ராயர் புரம் 1,2,3 சுப்பையா பூங்கா 28-02-2020 முற்பகல் 7:00 மணி
எழில் நகர் சுப்பையா பூங்கா 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
போல்டன்புரம் ராஜாஜிபூங்கா 28-02-2020 பிற்பகல் 4:00 மணி
சண்முகபுரம் பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 4:00 மணி
யாதவர் தெரு மடத்தூர் 28-02-2020 முற்பகல் 7:00 மணி
முருகேசன் நகர் மடத்தூர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
திரவிய ரத்ன நகர் மடத்தூர் 28-02-2020 முற்பகல் 2:00 மணி
நியூ சுந்தர் நகர் மடத்தூர் 28-02-2020 முற்பகல் 12:00 மணி
குறிஞ்சி நகர் (தெற்கு) கலைஞர் நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 6:30 மணி
குறிஞ்சி நகர் (வடக்கு) கலைஞர் நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
ராஜிவ் காந்தி நகர் ருரல் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
லூர்தம்மாள் புரம் ருரல் 28-02-2020 முற்பகல் 4:00 மணி
ரஹ்மத் நகர் ஆதிபராசக்தி நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 4:00 மணி
அம்பேத்கார் ஹவுசிங் போர்டு (வடக்கு) ஆர்எஸ்பிஆர் நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 4:00 மணி
சங்கரபேரி சங்கரப்பேரி 28-02-2020 முற்பகல் 6:30 மணி
மீளவிட்டான் (தெற்கு) மீளவிட்டான் 28-02-2020 முற்பகல் 7:00 மணி
மீளவிட்டான் (வடக்கு) மீளவிட்டான் 28-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
பண்டாரம் பட்டி (மேற்கு) பண்டாரம்பட்டி 28-02-2020 முற்பகல் 1:45 மணி
பி & டி காலனி 3,4,5 (நடு மத்தி) பாரதி நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 7:00a மணி
அன்னை தெரசா நகர் பாரதி நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 4:00a மணி
சத்திரம் தெரு வி.வி.டி 28-02-2020 பிற்பகல் 5:00 மணி
வடபத்திர காளி கோவில் தெரு வி.வி.டி 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
ஆனந்த நகர் (மேற்கு) வேலாயுத நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
வரத வினாயகர் தெரு வேலாயுத நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
அய்யன் கோவில் தெரு வேலாயுத நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
ஆனந்த நகர் (கிழக்கு) வேலாயுத நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
ஆனந்த நகர் வேலாயுத நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
அம்மன் கோவில் தெரு வேலாயுத நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
வீரநாயக்கன் தட்டு வீரநாயக்கன்தட்டு 28-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
அண்ணா நகர் 9 முதல் 11 எஸ்.எண் பூங்கா 28-02-2020 முற்பகல் 8:00 மணி
கே வி கே நகர் எஸ்.எண் பூங்கா 28-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
எல் ஆர் சி நகர் பொன்நகர் 28-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
அத்திமரபட்டி பொன்நகர் 28-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
வி ஒ சி நகர் பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
தென்றல் நகர் பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
தவசி பெருமாள் ரோடு பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
தங்கமணி நகர் 3,4 பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
தங்கமணி நகர் 1,2 பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
சுபாஷ் நகர் பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
சாந்தி நகர் அத்திமரப்பட்டி 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
சந்தோஷ் நகர் பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
பொன் நகர் பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
பால்பண்னை நகர் பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
மகா நகர் (மேற்கு) பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
குமாரசாமி நகர் பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
கீதா நகர் பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
பால சுந்தர நகர் பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
ஆதி பராசக்தி நகர் பொன்நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
பத்திநாதபுரம் என்ஜிஓ காலனி 28-02-2020 பிற்பகல் 4:15 மணி
சங்கர் காலனி என்ஜிஓ காலனி 28-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
என் ஜி ஒ காலனி என்ஜிஓ காலனி 28-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
காமராஜ் நகர் என்ஜிஓ காலனி 28-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
கணேஷ் நகர் என்ஜிஓ காலனி 28-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
சக்தி நகர் பிரையண்ட் நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 6:30 மணி
அமுதா நகர் (கிழக்கு) என்ஜிஓ காலனி 28-02-2020 முற்பகல் 6:30 மணி
என் ஜி ஒ காலனி என்ஜிஓ காலனி 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
முனியசாமி நகர் என்ஜிஓ காலனி 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
அமுதா நகர் என்ஜிஓ காலனி 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
முத்து நகர் முத்து நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 9:00 மணி
கோவில் பிள்ளை விளை முத்து நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 7:00 மணி
காதர் மீரான் நகர் முத்து நகர் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
சுந்தர நகர் முத்தையாபுரம் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
பொன்னான்டி நகர் முத்தையாபுரம் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
பேரிண்ப நகர் முத்தையாபுரம் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
கிருஷ்ணா நகர் முத்தையாபுரம் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
ஜெ எஸ் நகர் முத்தையாபுரம் 28-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
முடுக்கு காடு முடுக்குகாடு 28-02-2020 பிற்பகல் 4:00 மணி
கீழ சண்முக புரம் லெவிஞ்சிபுரம் 28-02-2020 முற்பகல் 8:30 மணி
வன்னார் தெரு 2 லெவிஞ்சிபுரம் 28-02-2020 முற்பகல் 6:30 மணி
வன்னார் தெரு 1 லெவிஞ்சிபுரம் 28-02-2020 முற்பகல் 4:00 மணி
டி வி கே நகர் இந்திரா நகர் 28-02-2020 பிற்பகல் 4:00 மணி
இந்திரா நகர் இந்திரா நகர் 28-02-2020 பிற்பகல் 4:00 மணி
நேசமணி நகர் அத்திமரப்பட்டி 28-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
நேருஜி நகர் அத்திமரப்பட்டி 28-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
மகாலக்க்ஷ்மி நகர் அத்திமரப்பட்டி 28-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
எம்.சவேரியார் புரம் அத்திமரப்பட்டி 28-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
கக்கன்ஜி நகர் அத்திமரப்பட்டி 28-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
பாலாஜி நகர் அத்திமரப்பட்டி 28-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
அன்பு நகர் அத்திமரப்பட்டி 28-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி

உத்தேச பட்டியல்

உத்தேச பட்டியல் - தண்ணீர் வரும் நேரம் அனணயிலுருந்து தண்ணீர் வருவதில் மாற்றம் இருப்பின் மாறுதலுக்குட்ப்பட்டது,

குடிநீர் வரும் இடங்கள் மேல் நிலை நீர்தேக்க தொட்டி தேதி நேரம்
பொன்னகரம் வி.வி.டி 29-02-2020 பிற்பகல் 5:00 மணி
முத்து கிருஷ்ணா புரம் வி.வி.டி 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
அழகேச புரம் (எம் ஜி ஆர் சிலை) வி.வி.டி 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
ஆனந்த நகர் (மேற்கு) வேலாயுத நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
வரத வினாயகர் தெரு வேலாயுத நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
அய்யன் கோவில் தெரு வேலாயுத நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
ஆனந்த நகர் (கிழக்கு) வேலாயுத நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
ஆனந்த நகர் வேலாயுத நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
அம்மன் கோவில் தெரு வேலாயுத நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
வீரநாயக்கன் தட்டு வீரநாயக்கன்தட்டு 29-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
அண்ணா நகர் 9 முதல் 11 எஸ்.எண் பூங்கா 29-02-2020 முற்பகல் 8:00 மணி
கே வி கே நகர் எஸ்.எண் பூங்கா 29-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
எல் ஆர் சி நகர் பொன்நகர் 29-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
அத்திமரபட்டி பொன்நகர் 29-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
வி ஒ சி நகர் பொன்நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
தென்றல் நகர் பொன்நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
தவசி பெருமாள் ரோடு பொன்நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
தங்கமணி நகர் 3,4 பொன்நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
தங்கமணி நகர் 1,2 பொன்நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
சுபாஷ் நகர் பொன்நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
சந்தோஷ் நகர் பொன்நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
பொன் நகர் பொன்நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
பால்பண்னை நகர் பொன்நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
மகா நகர் (மேற்கு) பொன்நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
குமாரசாமி நகர் பொன்நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
கீதா நகர் பொன்நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
பால சுந்தர நகர் பொன்நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
ஆதி பராசக்தி நகர் பொன்நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
பத்திநாதபுரம் என்ஜிஓ காலனி 29-02-2020 பிற்பகல் 4:15 மணி
சங்கர் காலனி என்ஜிஓ காலனி 29-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
என் ஜி ஒ காலனி என்ஜிஓ காலனி 29-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
காமராஜ் நகர் என்ஜிஓ காலனி 29-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
கணேஷ் நகர் என்ஜிஓ காலனி 29-02-2020 பிற்பகல் 3:00 மணி
அமுதா நகர் (கிழக்கு) என்ஜிஓ காலனி 29-02-2020 முற்பகல் 6:30 மணி
என் ஜி ஒ காலனி என்ஜிஓ காலனி 29-02-2020 முற்பகல் 4:00 மணி
முனியசாமி நகர் என்ஜிஓ காலனி 29-02-2020 முற்பகல் 4:00 மணி
அமுதா நகர் என்ஜிஓ காலனி 29-02-2020 முற்பகல் 4:00 மணி
முத்து நகர் முத்து நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 9:00 மணி
கோவில் பிள்ளை விளை முத்து நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 7:00 மணி
காதர் மீரான் நகர் முத்து நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
சுந்தர நகர் முத்தையாபுரம் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
பொன்னான்டி நகர் முத்தையாபுரம் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
பேரிண்ப நகர் முத்தையாபுரம் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
கிருஷ்ணா நகர் முத்தையாபுரம் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
ஜெ எஸ் நகர் முத்தையாபுரம் 29-02-2020 முற்பகல் 5:00 மணி
முடுக்கு காடு முடுக்குகாடு 29-02-2020 பிற்பகல் 4:00 மணி
டி வி கே நகர் இந்திரா நகர் 29-02-2020 பிற்பகல் 4:00 மணி
இந்திரா நகர் இந்திரா நகர் 29-02-2020 பிற்பகல் 4:00 மணி
பிரையண்ட் நகர் 1 முதல் 7 பிரையண்ட் நகர் 29-02-2020 பிற்பகல் 5:00 மணி
சாந்தி நகர் அத்திமரப்பட்டி 29-02-2020 முற்பகல் 6:30 மணி
சக்தி நகர் பிரையண்ட் நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 6:30 மணி
கணேசன் காலனி பிரையண்ட் நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 6:30 மணி
வள்ளிநாயக புரம் பிரையண்ட் நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 4:00 மணி
கோட்ஸ் நகர் பிரையண்ட் நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 4:00 மணி
அந்தோணியார் புரம் பிரையண்ட் நகர் 29-02-2020 முற்பகல் 4:00 மணி
நேசமணி நகர் அத்திமரப்பட்டி 29-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
நேருஜி நகர் அத்திமரப்பட்டி 29-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
மகாலக்க்ஷ்மி நகர் அத்திமரப்பட்டி 29-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
எம்.சவேரியார் புரம் அத்திமரப்பட்டி 29-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
கக்கன்ஜி நகர் அத்திமரப்பட்டி 29-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
பாலாஜி நகர் அத்திமரப்பட்டி 29-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
அன்பு நகர் அத்திமரப்பட்டி 29-02-2020 முற்பகல் 6:00 மணி
பசுமை காப்போம் வளம் பெறுவோம் :: மகத்தான மழை நீரை மறவாமல் சேகரிப்போம் :: மழைநீர் மண்ணின் உயிர்நீர் ::

Besucherzähler kostenlos