தூத்துக்குடி மாநகராட்சி

குடி நீர் விநியோகிக்கப்படும் கால அட்டவனை


கடைசி பதிவு 21-08-2019அன்று செய்யப்பட்டது.
குடிநீர் வரும் இடங்கள் மேல் நிலை நீர்தேக்க தொட்டி தேதி நேரம்
ஹவுசிங் போர்டு (வடக்கு) ஆர்எஸ்பிஆர் நகர் 21-08-2019 பிற்பகல் 9:00 மணி
சுப்ரமணிய புரம் பண்டாரம்பட்டி 21-08-2019 பிற்பகல் 7:30 மணி
ராஜிவ் காந்தி நகர் ருரல் 21-08-2019 பிற்பகல் 8:00 மணி
திரவிய ரத்ன நகர் மடத்தூர் 21-08-2019 பிற்பகல் 7:00 மணி
பண்டாரம் பட்டி (மேற்கு) பண்டாரம்பட்டி 21-08-2019 பிற்பகல் 7:00 மணி
பால்பாண்டி நகர் 2 மில்லர்புரம் 21-08-2019 பிற்பகல் 7:00 மணி
அண்ணா நகர் (நடு மத்தி) மில்லர்புரம் 21-08-2019 பிற்பகல் 7:00 மணி
ஹவுசிங் போர்டு (தேற்கு) ஆர்எஸ்பிஆர் நகர் 21-08-2019 பிற்பகல் 5:30 மணி
நிகிலேசன் நகர் (மேற்கு) பாரதி நகர் 21-08-2019 பிற்பகல் 6:00 மணி
சங்கர் காலனி என்ஜிஓ காலனி 21-08-2019 பிற்பகல் 5:00 மணி
சாந்தி நகர் அத்திமரப்பட்டி 21-08-2019 பிற்பகல் 3:00 மணி
கோட்ஸ் நகர் பிரையண்ட் நகர் 21-08-2019 பிற்பகல் 3:00 மணி
அந்தோணியார் புரம் பிரையண்ட் நகர் 21-08-2019 பிற்பகல் 3:00 மணி
வள்ளிநாயக புரம் பிரையண்ட் நகர் 21-08-2019 முற்பகல் 4:30 மணி
கணேசன் காலனி பிரையண்ட் நகர் 21-08-2019 முற்பகல் 4:30 மணி
டி வி கே நகர் இந்திரா நகர் 21-08-2019 பிற்பகல் 4:00 மணி
இந்திரா நகர் இந்திரா நகர் 21-08-2019 பிற்பகல் 4:00 மணி
ஆதி பராசக்தி நகர் (மேற்கு) ஆதிபராசக்தி நகர் 21-08-2019 பிற்பகல் 4:00 மணி
டையமண்ட் காலனி மடத்தூர் 21-08-2019 பிற்பகல் 3:00 மணி
நியூ சுந்தர் நகர் மடத்தூர் 21-08-2019 முற்பகல் 10:30 மணி
செல்வநாயக புரம் வி.எம்.எஸ் நகர் 21-08-2019 பிற்பகல் 2:30 மணி
கோவில் பிள்ளை விளை ருரல் 21-08-2019 முற்பகல் 11:00 மணி
லூர்தம்மாள் புரம் ருரல் 21-08-2019 பிற்பகல் 4:00 மணி
என் ஜி ஒ காலனி என்ஜிஓ காலனி 21-08-2019 பிற்பகல் 3:00 மணி
சக்தி நகர் பிரையண்ட் நகர் 21-08-2019 பிற்பகல் 12:00 மணி
ஆசிர்வாத நகர் மில்லர்புரம் 21-08-2019 பிற்பகல் 1:00 மணி
ரஹ்மத் நகர் ஆதிபராசக்தி நகர் 21-08-2019 முற்பகல் 11:30 மணி
அமுதா நகர் (கிழக்கு) என்ஜிஓ காலனி 21-08-2019 முற்பகல் 11:00 மணி
எம் ஏ சி கார்டன் (கிழக்கு) ஆர்எஸ்பிஆர் நகர் 21-08-2019 முற்பகல் 11:00 மணி
முத்து நகர் மில்லர்புரம் 21-08-2019 முற்பகல் 10:00 மணி
வி எம் எஸ் நகர் தெற்கு (கிழக்கு) வி.எம்.எஸ் நகர் 21-08-2019 முற்பகல் 10:00 மணி
கீழ அலங்கார தட்டு ருரல் 21-08-2019 முற்பகல் 9:00 மணி
ராஜ கோபால் நகர் மில்லர்புரம் 21-08-2019 முற்பகல் 9:30 மணி
ராஜ கோபால் நகர் (வடக்கு) பாரதி நகர் 21-08-2019 முற்பகல் 11:00 மணி
பாரதி நகர் வி.எம்.எஸ் நகர் 21-08-2019 முற்பகல் 8:00 மணி
வடபத்திர காளி கோவில் தெரு வி.வி.டி 21-08-2019 முற்பகல் 6:00 மணி
ரோச் காலனி 1,2,3 பேபி ஹோம் 21-08-2019 பிற்பகல் 6:00 மணி
லயன்ஸ் டவுண் 8 பேபி ஹோம் 21-08-2019 பிற்பகல் 6:00 மணி
எம் ஏ சி கார்டன் (மேற்கு) ஆர்எஸ்பிஆர் நகர் 21-08-2019 முற்பகல் 8:00 மணி
அன்னை இந்திரா நகர் கலைஞர் நகர் 21-08-2019 முற்பகல் 8:00 மணி
போல்பேட்டை (கிழக்கு) கலைஞர் நகர் 21-08-2019 முற்பகல் 4:00 மணி
வி எம் எஸ் நகர் தெற்கு (மேற்கு) வி.எம்.எஸ் நகர் 21-08-2019 முற்பகல் 4:00 மணி
ஆதி பராசக்தி நகர் (கிழக்கு) ஆதிபராசக்தி நகர் 21-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
கால்டுவெல் காலனி 1 லெவிஞ்சிபுரம் 21-08-2019 முற்பகல் 4:00 மணி
சங்கரபேரி சங்கரப்பேரி 21-08-2019 முற்பகல் 6:30 மணி
மீளவிட்டான் (வடக்கு) மீளவிட்டான் 21-08-2019 முற்பகல் 6:00 மணி
மேல அலங்கார தட்டு ருரல் 21-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
மில்லர்புரம் மேற்கு மில்லர்புரம் 21-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
பர்மா காலனி மில்லர்புரம் 21-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
எஸ் எம் டி ஹவுசிங் போர்டு ஆர்எஸ்பிஆர் நகர் 21-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
ஹவுசிங் போர்டு பாரதி நகர் 21-08-2019 முற்பகல் 3:00 மணி
கே வி கே நகர் எஸ்.எண் பூங்கா 21-08-2019 பிற்பகல் 6:00 மணி
அண்ணா நகர் 9 முதல் 11 எஸ்.எண் பூங்கா 21-08-2019 முற்பகல் 6:00 மணி
இ.பி காலனி மடத்தூர் 21-08-2019 முற்பகல் 4:00 மணி
என் ஜி ஒ காலனி என்ஜிஓ காலனி 21-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
முனியசாமி நகர் என்ஜிஓ காலனி 21-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
அமுதா நகர் என்ஜிஓ காலனி 21-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி

உத்தேச பட்டியல்

உத்தேச பட்டியல் - தண்ணீர் வரும் நேரம் அனணயிலுருந்து தண்ணீர் வருவதில் மாற்றம் இருப்பின் மாறுதலுக்குட்ப்பட்டது,

குடிநீர் வரும் இடங்கள் மேல் நிலை நீர்தேக்க தொட்டி தேதி நேரம்
பசும்பொன் நகர் மில்லர்புரம் 22-08-2019 பிற்பகல் 5:00 மணி
டோபிகனா மில்லர்புரம் 22-08-2019 பிற்பகல் 5:00 மணி
சுந்தர நகர் முத்தையாபுரம் 22-08-2019 முற்பகல் 6:00 மணி
பொன்னான்டி நகர் முத்தையாபுரம் 22-08-2019 முற்பகல் 6:00 மணி
பேரிண்ப நகர் முத்தையாபுரம் 22-08-2019 முற்பகல் 6:00 மணி
கிருஷ்ணா நகர் முத்தையாபுரம் 22-08-2019 முற்பகல் 6:00 மணி
ஜெ எஸ் நகர் முத்தையாபுரம் 22-08-2019 முற்பகல் 6:00 மணி
ஆனந்த நகர் (மேற்கு) வேலாயுத நகர் 22-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
வரத வினாயகர் தெரு வேலாயுத நகர் 22-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
அய்யன் கோவில் தெரு வேலாயுத நகர் 22-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
ஆனந்த நகர் (கிழக்கு) வேலாயுத நகர் 22-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
ஆனந்த நகர் வேலாயுத நகர் 22-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
அம்மன் கோவில் தெரு வேலாயுத நகர் 22-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
கோவில் பிள்ளை விளை முத்து நகர் 22-08-2019 பிற்பகல் 5:00 மணி
காதர் மீரான் நகர் முத்து நகர் 22-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
வீரநாயக்கன் தட்டு வீரநாயக்கன்தட்டு 22-08-2019 பிற்பகல் 4:00 மணி
முடுக்கு காடு முடுக்குகாடு 22-08-2019 பிற்பகல் 4:00 மணி
தெற்கு தெரு மடத்தூர் 22-08-2019 பிற்பகல் 8:00 மணி
முருகேசன் நகர் மடத்தூர் 22-08-2019 பிற்பகல் 3:00 மணி
யாதவர் தெரு மடத்தூர் 22-08-2019 முற்பகல் 10:00 மணி
மடத்தூர் மடத்தூர் 22-08-2019 முற்பகல் 4:00 மணி
பால்பாண்டி நகர் பாரதி நகர் 22-08-2019 பிற்பகல் 12:00 மணி
ராஜ கோபால் நகர் (வடக்கு) பாரதி நகர் 22-08-2019 முற்பகல் 10:00 மணி
அன்னை தெரசா நகர் பாரதி நகர் 22-08-2019 முற்பகல் 7:00 மணி
கதிர் வேல் நகர் (வடக்கு) பாரதி நகர் 22-08-2019 முற்பகல் 3:00 மணி
சங்கரபேரி சங்கரப்பேரி 22-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
மீளவிட்டான் (தெற்கு) மீளவிட்டான் 22-08-2019 முற்பகல் 4:00 மணி
சங்கர் காலனி என்ஜிஓ காலனி 22-08-2019 பிற்பகல் 4:00 மணி
என் ஜி ஒ காலனி என்ஜிஓ காலனி 22-08-2019 முற்பகல் 4:00 மணி
அம்பேத்கார் ஹவுசிங் போர்டு (வடக்கு) ஆர்எஸ்பிஆர் நகர் 22-08-2019 பிற்பகல் 8:00 மணி
அம்பேத்கார் ஹவுசிங் போர்டு (தேற்கு) ஆர்எஸ்பிஆர் நகர் 22-08-2019 பிற்பகல் 6:00 மணி
4டி ஹவுசிங் போர்டு ஆர்எஸ்பிஆர் நகர் 22-08-2019 பிற்பகல் 2:00 மணி
தளவாய் புரம் ஆர்எஸ்பிஆர் நகர் 22-08-2019 முற்பகல் 10:00 மணி
தேவர் காலனி ஆதிபராசக்தி நகர் 22-08-2019 பிற்பகல் 6:00 மணி
முத்தம்மாள் காலனி (கிழக்கு) ஆதிபராசக்தி நகர் 22-08-2019 பிற்பகல் 3:00 மணி
முத்தம்மாள் காலனி 4,5,6 ஆதிபராசக்தி நகர் 22-08-2019 பிற்பகல் 12:00 மணி
முத்தம்மாள் காலனி 7,8 ஆதிபராசக்தி நகர் 22-08-2019 முற்பகல் 8:00 மணி
தனசேகரன் நகர் ஆதிபராசக்தி நகர் 22-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
செயிண்ட் மேரிஸ் காலனி ருரல் 22-08-2019 பிற்பகல் 2:00 மணி
கிருஷ்ண ராஜ புரம் ருரல் 22-08-2019 முற்பகல் 10:00 மணி
ராஜிவ் காந்தி நகர் ருரல் 22-08-2019 முற்பகல் 7:00 மணி
லூர்தம்மாள் புரம் ருரல் 22-08-2019 முற்பகல் 4:00 மணி


குடிநீர் வரும் இடங்கள் மேல் நிலை நீர்தேக்க தொட்டி தேதி நேரம்
பி & டி காலனி 4 முதல் 7 வரை (மேற்கு 1) பாரதி நகர் 23-08-2019 முற்பகல் 9:00 மணி
பி & டி காலனி 3 முதல் 8 வரை (கிழக்கு) பாரதி நகர் 23-08-2019 முற்பகல் 7:00 மணி
பி & டி காலனி 3,4,5 (நடு மத்தி) பாரதி நகர் 23-08-2019 முற்பகல் 5:00 மணி
பசுமை காப்போம் வளம் பெறுவோம் :: மகத்தான மழை நீரை மறவாமல் சேகரிப்போம் :: மழைநீர் மண்ணின் உயிர்நீர் ::

Besucherzähler kostenlos